Hình ảnh nói lên: Sự kiện Tội Ác Việt Cộng ! ! !Saturday, February 18, 2017

Văn hóa và lễ hội XHCN VN

From: Bich Huyen <
Sent: Thursday, February 16, 2017 7:28 PM
To: Bich Huyen
Subject: Fw: Văn hóa và lễ hội XHCN VN


On Wednesday, February 15, 2017 9:08 AM, lamson nguyen <> wrote:

       Văn hóa và l hi XHCN VNLộc thánh thì chả thấy đâu
Chỉ thấy vài chú
v đu gãy răng

Con trâu có tội tình gì
Để mười thằng đập man di thế này

Oai gì chém lợn buộc chân
Lại còn tranh máu kiếm phần lộc rơi

An-nam xứ sở thiên đàng
Cớ sao chen chúc cầu an thế này?

Cầu quan tranh ấn đền Trần
Vô tài thất đức thì mần quan (làm) sao?

An-nam xứ sở lạ kỳ
Quan chức tô chữ, khác gì trẻ con


CS VN t chc l hi đ người dân quên đi nn tham nhũng , ha mt nước . Người dân không còn gì bám víu ngoài chuyn mê tín d đoan cu xin thn thánh phù h.